ผลผลิตและสินค้าแปรรูปออร์แกนิก

จากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตลาดสุขใจ

ข้าว ผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปออร์แกนิก เป็นผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรร้อยกว่าครัวเรือนในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งรวมตัวกันในนามของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก ภายใต้การขับเคลื่อนของ "สามพรานโมเดล" โดยมูลนิธิสังคมสุขใจ

Organic agricultural products and goods by Sookjaiorganics Social Enterprise Co.,LTD.

Rice, vegetables, fruits and processed agricultural goods are the products of over a hundred of farmer's families from Nakorn Pathom, Ratchaburi, Kanchanaburi, and Prachuap Khiri Khan. Together as Taladsookjai Community Enterprise, we are part of the "Sampran Model" movement, founded by Bliss Foundation.

Background